Samen maken we de wereld van morgen mooier!
Unieke succesfactor voor Duurzaamheid en efficiency!
> Kerndisciplines

Directie

Vertegenwoordiging opdrachtgever van realisatie tot oplevering.

 • Bewaking uitvoering contract aannemer,processen zoals stelposten en meer-/minderwerk
 • Organisatie en planning
 • kwaliteitscontrole
 • Communicatie met derden
 • Verslaglegging en eindafrekening

Toezicht

Toezicht en orders, aanwijzingen voor de uitvoering conform bestek/tekening.

 • Controle hoofdvorm, plaats en hoofdmaten productie, constructie- en installatietekeningen
 • Overleg met aannemer en derden
 • Bijwonen bouw-, werk- en uitvoeringsvergaderingen
 • Voeren werkadministratie
 • Controle kwaliteit en voortgang
 • Rapportage
 • Beoordeling meer-/minderwerk
 • 1e oplevering en eindoplevering na onderhoudsperiode